Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ostaszewo w liczbach

Geoportal Ostaszewo

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Ostaszewo

Ostaszewo, gmina w województwie pomorskim, powiat nowodworski.

Powierzchnia gminy Ostaszewo wynosi 61 km2, zajmuje 2061 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Ostaszewo zamieszkuje 3 206 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2319 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Ostaszewo wynosi 53, jest 1473 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Ostaszewo. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Ostaszewo prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Ostaszewo.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Ostaszewo: 612061
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Ostaszewo: 0,071912
Lesistość w % w gminie Ostaszewo: 1,62382
Ludność na 1 km2 w gminie Ostaszewo: 531473
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Ostaszewo: -3,11052
Liczba ludności ogółem w gminie Ostaszewo: 3 2062319
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Ostaszewo: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Ostaszewo: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Ostaszewo: 12,26-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Ostaszewo: 74,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Ostaszewo: 881063
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Ostaszewo: 3,11526
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Ostaszewo: 85,7-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Ostaszewo: 12251
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Ostaszewo: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Ostaszewo: 624,22165
Przedszkola bez specjalnych w gminie Ostaszewo: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Ostaszewo: 296,01916
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Ostaszewo: 90,9989
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Ostaszewo: 2,21237
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Ostaszewo: 3291074
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Ostaszewo: 5 241-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Ostaszewo: 5 929-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Ostaszewo: 6 591-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Ostaszewo: 98,9459
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Ostaszewo: 1,02323
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Ostaszewo: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Ostaszewo: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Ostaszewo: 98,9409
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Ostaszewo: 1,01945

Źródłem danych statystycznych dla gminy Ostaszewo jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Ostaszewo, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Ostaszewo. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.