Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ostaszewo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Ostaszewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Ostaszewo.

Mapa Geoportal Ostaszewo
Mapa z granicą gminy Ostaszewo

Dane urzędu

Urząd Gminy Ostaszewoul. Kościuszki 51Ostaszewo, 82-112

Tel: 55 2471328

Fax: 55 2471369

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ugostaszewo/skrytka

E-mail: ug@ostaszewo.pl

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Ostaszewo: 2210032

Witryna: www.ostaszewo.pl

Władze lokalne: Wójt Michał Bartosz CHRZĄSZCZug@ostaszewo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Ostaszewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Ostaszewo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Ostaszewo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Ostaszewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Ostaszewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Ostaszewa

Gmina Ostaszewo w liczbach

Powierzchnia gminy Ostaszewo*

61 km2

2061 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Ostaszewo*

3 206 mieszkańców

2319 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Ostaszewo*

53 mieszkańców na km2

1473 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ostaszewo

Geoportal Ostaszewo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Ostaszewo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Ostaszewo.

Dostęp do danych Geoportalu Ostaszewo

Jak powstał Geoportal gminy Ostaszewo?

Geoportal Ostaszewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Ostaszewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Ostaszewo.

Geoportal Ostaszewo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Ostaszewo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Ostaszewo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Ostaszewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ostaszewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Ostaszewo ( EGIB gminy Ostaszewo);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Ostaszewo);
 • Rejestr MPZP gminy Ostaszewo (MPZP gminy Ostaszewo);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Ostaszewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Ostaszewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Ostaszewa.
Informacje na Geoportalu Ostaszewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ostaszewo?

Korzyści z Geoportalu Ostaszewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ostaszewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ostaszewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Ostaszewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Ostaszewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ostaszewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Ostaszewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ostaszewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Ostaszewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ostaszewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ostaszewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Ostaszewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ostaszewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Ostaszewie.

  Geoportal gminy Ostaszewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Ostaszewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Ostaszewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Ostaszewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ostaszewie.

  W Geoportalu Ostaszewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Ostaszewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Ostaszewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Ostaszewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Ostaszewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Ostaszewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Ostaszewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Ostaszewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Ostaszewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Ostaszewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Ostaszewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Ostaszewie. W Geoportalu gminy Ostaszewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Ostaszewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Ostaszewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Ostaszewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Ostaszewo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Ostaszewo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Ostaszewo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Ostaszewo.

 • Zabytki w gminie Ostaszewo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Ostaszewo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Ostaszewo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Ostaszewo.

 • Informacje o wyborach w gminie Ostaszewo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Ostaszewo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Ostaszewo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Ostaszewo dla mieszkańców

Geoportal Ostaszewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ostaszewo. Na mapie Ostaszewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Ostaszewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ostaszewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Ostaszewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Ostaszewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Ostaszewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ostaszewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu