Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ostaszewo  sprawdź informacje Na Mapie gminy Ostaszewo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Ostaszewo.

Mapa Geoportal Ostaszewo

Dane urzędu

Urząd Gminy Ostaszewoul. Kościuszki 51Ostaszewo, 82-112

Tel: 55 2471328

Fax: 55 2471369

Elektroniczna skrzynka podawcza: /ugostaszewo/skrytka

E-mail: ug@ostaszewo.pl

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Numer TERYT gminy Ostaszewo: 2210032

Witryna: www.ostaszewo.pl

Władze lokalne: Wójt Michał Chrząszczug@ostaszewo.pl

Gmina Ostaszewo w liczbach

Powierzchnia gminy Ostaszewo*

61 km2

2061 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Ostaszewo*

3 206 mieszkańców

2319 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Ostaszewo*

53 mieszkańców na km2

1473 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ostaszewo

Geoportal Ostaszewo prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Ostaszewo

Jak powstał Geoportal gminy Ostaszewo?

Geoportal Ostaszewo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Ostaszewo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Ostaszewo umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Ostaszewo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ostaszewo?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Ostaszewo;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Ostaszewo;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Ostaszewo;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Ostaszewo;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Ostaszewa.
Informacje na Geoportalu Ostaszewo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ostaszewo?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Ostaszewo;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Ostaszewo;
 • Rejestr MPZP Ostaszewo;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Ostaszewo;
 • Mapa Topograficzna gminy Ostaszewo;
 • Mapa Solarna gminy Ostaszewo;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Ostaszewo;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Ostaszewo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ostaszewo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ostaszewo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Ostaszewo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Ostaszewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Ostaszewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Ostaszewo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ostaszewo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Ostaszewo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Ostaszewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Ostaszewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Ostaszewo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ostaszewo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Ostaszewie.

  Geoportal gminy Ostaszewo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Ostaszewo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Ostaszewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Ostaszewo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ostaszewie.

  W Geoportalu Ostaszewo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Ostaszewo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Ostaszewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Ostaszewo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Ostaszewo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Ostaszewo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Ostaszewo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Ostaszewo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Ostaszewo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Ostaszewo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Ostaszewo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Ostaszewie. W Geoportalu gminy Ostaszewo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Ostaszewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Ostaszewo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Ostaszewo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Ostaszewo dla mieszkańców

Geoportal Ostaszewo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ostaszewo. Na mapie Ostaszewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Ostaszewo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ostaszewo. Korzystając z map Geoportalu gminy Ostaszewo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Ostaszewo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Ostaszewo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ostaszewo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu